Regulamin

Spis treści
 1. Regulamin sklepu internetowego AZUZA.eu


  1. Sklep AZUZA jest prowadzony przez AZUZA Sp z.o.o z siedzibą w Wólka Kosowska , pod adresem ul. Nadrzeczna 7C, ASG3 boks 8C-8, 05-552 Wólka Kosowska, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000673447, kapitał zakładowy 50.000 PLN, NIP 5252707210, REGON 367049111.

 2. 2.
 3. „Sklep” –sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://azuza.eu oraz jej podstronach,
 4. „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,
 5. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 6. „Polityka” - Polityka prywatności i plików cookies, dostępna pod adresem https://azuza.eu/Polityka-Prywatnosci-cinfo-pol-20.html.
 7. "Koszyk" – funkcjonalność Sklepu Internetowego azuza.eu, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności. 
  "Strona produktowa" – strona w Sklepie azuza.eu, na której przedstawione są informacje na temat produktu. 
 8. 3.  Informacje o produktach:
 9. - Informacje o produktach dostępnych w sklepie AZUZA.eu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 
 10. -  Ceny towarów znajdujących się w sklepie AZUZA.eu zawierają podatek VAT ipodawane są  w złotych polskich.
 11. -  Ceny towarów  znajdujących się w sklepie AZUZA.eu   nie zawierają kosztów dostawy. Całkowity koszt zamówienia (cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 12. -  Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.
 13. 4. Rejestracja:
 14. - Korzystanie z Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając: imię, nazwisko, adres poczty e-mail, hasło dostępu oraz zaakceptować regulamin Sklepu Internetowy AZUZA.eu. Poprzez rejestrację -Klient zawiera ze Spółką umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez Spółkę konta Klienta w sklepie AZUZA.eu.  Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@azuza.eu.
 15. -Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, składania zamówień, podglądu statusu realizacji zamówień, podglądu historii zamówień oraz zwrotów. 
 16. - Założenie Konta nie jest wymagane aby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym.
 17. - Spółka uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego AZUZA.eu naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym AZUZA.eu. 
 18. -  Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie AZUZA.eu. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie AZUZA.eu jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.
 19. - Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep AZUZA.eu nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Materiałów. Spółka nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego AZUZA.eu i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Klienta.   
 20. 5.  Warunki realizacji zamówień:
 21. 5.1.
 22. - Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na Produkty w następujący sposób: w Sklepie Internetowym AZUZA.eu;  poprzez kontakt z BOK ( telefonicznie,  za pomocą komunikatora Skype, Viber,  pocztą elektroniczną; za pomocą oprogramowania typu live chat na Stronie Sklepu Internetowego AZUZA.eu
 23. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w Sklepie AZUZA.eu jako Klient zarejestrowany (po zalogowaniu się na konto Klienta) lub bez (Klient niezarejestrowany). 
 24. 5.2.  W celu złożenia zamówienia należy:
 25. - Wybrać produk (wybiera ich ilości, koloru i rozmiaru),  a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.
 26. - Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
 27. - Po zakończeniu procesu wyboru produktów przejść do „Koszyka”, a następnie:  wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, lub zalogować się na swoje konto utworzone w tymże Sklepie.
 28. - Wybrać rodzaj przesyłki, sposób płatności. W przypadku wyboru sposobu płatności: „Przedpłata”, Klient po kliknięciu przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe.
 29. - Zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego AZUZA.eu.

  - Kliknąć przycisk „Zamów i zapłać”

 30. - Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia złożonego przez Klienta. Następnie, jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, Spółka poinformuje przez Klienta adres e-mail. 

 31. - W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail. 

 32. 6. Sposoby i terminy płatności za produkt :

 33. 6.1.Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

  a. za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

  b. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;

  c. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego;

 34. 6.2. W tym przypadku potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji nastąpi po uiszczeniu płatności. Ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych, w razie wyboru przez Klienta przedpłaty jako formy płatności i niedokonania płatności:

  - w terminie 3 dni (w razie wyboru formy przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy); lub

  - niezwłocznie, podczas procesu płatności rozpoczętego w momencie wyboru przez Klienta formy płatność kartą, Elektroniczną Portmonetką .

  Nieuiszczenie płatności w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia, zamówienie złożone przez Klienta może zostać anulowane. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się ze Sprzedawcą przez BOK, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

 35. 7. Koszt, sposoby i termin dostawy produktu:  

 36. Na terenie Polski, koszt dostawy produktów jest oferowany w taki sposób:

  Firma kurier : DPD Classic Standard

  Dla zamówienia < 199 zł :

  • płatność przelewem – koszt wysyłki 12,99 zł brutto.

  • płatność przy odbiorze – koszt wysyłki 16,99 zł  brutto.

  Dla zamówienia > 199 zł:

  • koszt wysyłki – GRATIS

  Nasz sklep online AZUZA oferuje Państwu czas dostawy często 1 dniowy. Jednak może on się przedłużyć w zależności od świąt, oraz weekendów.

  Dodatkowo czas dostawy może się przedłużyć kiedy kurier nie zastanie nikogo w domu, albo na podany przez was adres. Dodatkowo może taki czas się przedłużyć również z przyczyn leżących po strony firmy kurierskiej. Sklep AZUZA nie jest w stanie odpowiadać za wszystkie opóźnienia które leżą po stronie firm kurierskich. My ze swojej strony staramy się należycie i terminowo wywiązywać z dokonywanych zamówień. 

  8. Zwroty i reklamacje:
 37. 8.1. Reklamacje:
  8.2. Zwrot:
  Klient przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

 38. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres sklepu: ul. Nadrzeczna 7C,ASG3  8C-8, 05-552 Wólka Kosowska lub pocztą elektroniczną na adres email Sprzedawcy: kontakt@azuza.eu

  Z opisanego wyżej uprawnienia do zwrotu nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT.

  Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

  l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

  W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.

  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

  Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

  Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  Sklep nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem. 

 39. Adres do zwrotów: 

AZUZA Sp z.o.o

ul Nadrzeczna 7C, hala ASG 3, boks 8C-8

05-552 Wólka Kosowska

Tel  602 612 668

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel